Biuro rachunkowe Ekonomed zostało stworzone w odpowiedzi na potrzeby księgowe środowiska medycznego.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności medycznych, posiadane uprawnienia (m.in. Certyfikat Ministerstwa Finansów 19215/2007), znajomość potrzeb księgowych środowiska medycznego oraz profesjonalizm z jakim działamy to część naszych atutów. Zdajemy sobie sprawę ze specyfiki pracy w służbie zdrowia oraz jej czasochłonności. Dlatego chcąc wesprzeć osoby prowadzące własną medyczną działalność gospodarczą oraz prywatne gabinety lekarskie, rehabilitacyjne, stomatologiczne, etc. postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Profesjonalizm w zakresie prowadzenia księgowości oraz indywidualne podejście do współpracy z naszymi Klientami sprawia, że osoby, które nam zaufały nie muszą martwić się o sprawy urzędowe, bowiem wdrażanie wszelkich zmian przepisów, kontakt z urzędami skarbowymi, ZUS, GUS etc. leżą w naszej gestii. Działamy w oparciu o udzielone nam przez Klientów pełnomocnictwo, dlatego już od dnia podpisania z nami umowy nie muszą Państwo martwić się o składanie deklaracji, wyjaśnień czy procedowanie wszelkich spraw związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością. Nasze gwarancje bezpieczeństwa potwierdzamy dodatkowo polisą odpowiedzialności cywilnej PZU S.A. pod numerem polisy 1003925099.

Obsługa Księgowa

Specjalizujemy się w kompleksowym prowadzeniu księgowości i rozliczeń przedstawicieli zawodów medycznych. Nasi Klienci to głównie jednoosobowe działalności lekarskie, prywatne gabinety lekarskie, rehabilitacyjne, stomatologiczne, etc.

Nasza oferta obejmuje wszelkie zagadnienia związane z księgową stroną prowadzenia biznesu, a w szczególności:

I. Obsługa podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Ryczałtu:

 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie Ewidencji Ryczałtu
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji
 • ewidencja wyposażenia

II Obsługa ksiąg handlowych-pełna księgowość

 • sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
 • prowadzenie pełnej dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych
 • w Państwa imieniu w oparciu o pełnomocnictwo przejmiemy kontakt z Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS, itp. Wszelkie sprawy związane z tą sferą Państwa działalności będą leżały po naszej stronie, również w czasie ewentualnych kontroli czy czynności sprawdzających

Nasze usługi obejmują nie tylko standardowe usługi związane z księgowością. W oparciu o szczegółową analizę danych, dostarczamy naszym Klientom rzetelnych i użytecznych informacji zarządczych, będących podstawą decyzji biznesowych w prowadzeniu tak specyficznych podmiotów, jakimi są przedsiębiorstwa medyczne. Cechuje nas indywidualne podejście do współpracy, dlatego nasza oferta dostosowana jest do Państwa indywidualnych potrzeb.

Obsługa kadrowo-płacowa

Nierozerwalnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej są zagadnienia związane z ubezpieczeniem społecznym oraz sprawami kadrowo-płacowymi. Dlatego kompleksowość naszej oferty przewiduje pełne prowadzenie naliczeń oraz kontaktów z instytucjami państwowymi w sprawach związanych z tą sferą prowadzania biznesu.

W skład naszej propozycji wchodzą między innymi takie elementy, jak:

I. Prowadzenie spraw ZUS właścicieli firm:

 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych
 • stała współpraca z ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa
 • przygotowanie przelewów/przekazów zapłaty ZUS

II. Rozliczenia kadrowo-płacowe zatrudnionych osób:

 • sporządzanie deklaracji ZUS: DRA, RNA, RSA itd.
 • gromadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z wymogami przepisów prawa
 • generowanie niezbędnych dokumentów: listy płac, karty wynagrodzeń, itp.

Rozliczanie świadczeń medycznych z NFZ

Świadczymy usługi dotyczące terminowego i prawidłowego rozliczania świadczeń medycznych wykonanych w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Prowadzimy rozliczenia następujących świadczeń medycznych:

 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • Opieka długoterminowa
 • Opieka paliatywna i hospicyjna
 • Rehabilitacja lecznicza
 • Leczenie stomatologiczne
 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Zaopatrzenie w wybory medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

Szczegółowa oferta obejmuje:

 • comiesięczne rozliczanie kontraktu z NFZ
 • wprowadzanie danych na podstawie "kart statystycznych"
 • sporządzanie raportów "kolejki oczekujących"
 • obsługa SZOI/Portalu Świadczeniodawcy

Przepływ dokumentów

Szanujemy czas naszych Klientów, dlatego sprawny przepływ informacji oraz dokumentów na linii Klient - Ekonomed jest dla nas niezwykle ważny. Zależy nam na tym, aby współpraca w tym zakresie była maksymalnie zindywidualizowana, tak aby nie musieli Państwo tracić czasu na przekazywanie dokumentów. Dlatego oprócz poniżej zaproponowanych rozwiązań jesteśmy otwarci na Państwa sugestie.

I. Formy tradycyjne:

 • przesyłanie dokumentacji korzystając z usług pocztowych (Poczta Polska, InPost etc.);
 • przesyłanie dokumentacji korzystając z usług kurierskich;
 • osobiste dostarczenie dokumentacji do biura;
 • odbiór dokumentów od Klienta.

II. Formy elektroniczne:

 • zamieszczanie skanów i dokumentów elektronicznych na zewnętrznej, spersonalizowanej przestrzeni dyskowej Dropbox lub innej;
 • eksport danych z programu księgowego lub bazy danych Klienta;
 • przesyłanie skanów i dokumentów elektronicznych e-mailem;
 • przekazywanie danych na fizycznych nośnikach.

EKONOMED Księgowa Obsługa Podmiotów Medycznych

Dorota Scelina-Sokołowska
Certyfikowana Księgowa

ul. Wojaczka 10/12
51-169 Wrocław

tel.: 607-671-761
e-mail: ekonomed@ekonomed.pl